یااباعبدالله
 دادم تو را قسم به چادری که سوخت
شاید دلت بسوزد و یک کربلا دهی


جوان نجف که نبیند جوان ناکام است ...

ماه مبارکم رو به اتمامه، حیف!! خیلی دعا کنین برای حقیر